Sabalan Group

بسیار مفتخر و خرسندیم که هشتمین همایش خانواده الدورا، در بیست و چهارمین روز اردیبهشت ماه 1395، در محل سالن همایش پژوشگاه صنعت نفت، پرشورتر از هر سال برگزار گردید.